Μουσική / Βίντεο" 'Εσπασες τα πιάτα" ( Παραδοσιακό) - Παλιό Ξυδάδικο, Λεμεσός, Κύπρος 2019
 " Η τσαχπίνα" (Δούσας 1930) - Ηχογράφηση στο στούνιο του Ηλία Παντελιά,  Αθήνα 2018
" Νέοι γέροι ψιθυρίζουν" ( Κατσαρός 1930) - Παλιό Ξυδάδικο, Λεμεσός, Κύπρος 2019
" Βρέ τί μάγκας που'μαι γώ" (Κατσαρός 1930) - Ανακό, Παρίσι, Γαλλία 2018
" Ρίξε τα μαλλιά σου πίσω" ( Μελκόν 1945) - Ανακό, Παρίσι, Γαλλία 2018